top of page
SH1.jpg

Der er 8 Snoezelhuse i Danmark.

Snoezelhuset i Helsingør er et af dem.

Kig indenfor!

https://www.youtube.com/watch?v=aqrOSHHJagc

Snoezelhuset på Vestegenen er et andet

https://jacvestegnen.dk/om-os/snoezelhuset/

bottom of page