top of page

Litteratur:

jean ayers.jpeg

Jean Ayers - Amerikansk ergoterapeut og uddannelsespsykolog (1920-1988)

"Sanseintegration hos børn" beskriver og forklarer sammenhængen mellem forstyrrelser i sansebearbejdning og lærings- og trivselsvanskeligheder hos børn med sanseintegrative dysfunktioner.

Bogen oversætter hovedideerne i sanseintegrationsteorien og de forskellige behandlingsformer til almindeligt sprog og beskriver klart karakteren af sanseintegrative dysfunktioner, samt hvordan disse subtile problemer vanskeliggør dagligdagen for børn med disse lidelser og deres forældre, og hvad man kan gøre for at hjælpe.

Bogen henvender sig primært til forældre, men har også en bred målgruppe af professioner, bl.a. ergo- og fysioterapeuter, pædagoger, lærere, læger, sygeplejersker, psykologer og psykiatere. 

bg.jpg
kjeld.jpeg

Birgitte Gammeltoft - Specialergoterapeut inden for neurorehabilitering, forfatter og foredragsholder.

"Sansestimulering for voksne" er den  første dansksprogede bog om sansestimulering/sanseintegrationsbehandling i forhold til voksne.

Der gennemgås bl.a. nervesystemet,sanserne, sansedysfunktioner, metoder og redskaber til brug for sansestimulering, sensorisk intolerance, praksiseksempler, undersøgelsesredskaber og sanseproblemer hos klienter med udviklingshæmning.

Bogen henvender sig med inspiration til fagfolk inden for voksenområdet, som har et ønske om at arbejde med sansestimulering eller har brug for at sætte sig ind i fagområdet. 

Kjeld Fredens - Læge, hjerneforsker, seminarielektor og adj. professor v. Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 

"Læring med kroppen forrest" er skrevet til dem, der gerne vil vide noget om den nyeste kognitionsforskning, hvor man gør op med den reduktionistiske tankegang, at hjernen alene styrer vore mentale funktioner. Ifølge denne forskning foregår vores tænkning på begge sider af hjerneskallen, nemlig som en uadskillelig helhed af hjerne, krop og omverden.

Bogens gennemgående tema er, at læringens kropslige fundament har afgørende betydning for livslang læring.

connie.jpg

Connie Nissen - Privatpraktiserende børneergoterapeut.

"Sansemotorik og samspil" giver i letforståelig form en indføring i centrale elementer i sanseintegration, motorik, hjernen, nervesystemet, leg og samvær. Den indeholder en række genkendelige cases og giver mange konkrete bud på, hvordan pårørende og professionelle, ved hjælp af små ændringer, kan skabe bedre muligheder for børns udvikling.

Bogen henvender sig til alle voksne, som er i kontakt med børn: lærere, pædagoger, dagplejere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sundhedsplejersker, praktiserende læger, studerende samt forældre og bedsteforældre.

peter t.jpeg

Peter Thybo - Sundhedsinnovator

Forfatter, Fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd.

"Neuropædagogik" er en grundbog, der ud fra et salutogent perspektiv giver svar, viden, inspiration og neuropædagogiske værktøjer til, hvordan mennesker med medfødte eller erhvervede skader og funktionsnedsættelser i hjernen kan vinde eller genvinde livsmuligheder, trivsel, psykisk robusthed, håb og handlekraft – og hvordan den professionelle kan understøtte denne læreproces.

Bogen henvender sig til faggrupper, der arbejder med børn, unge, voksne og ældre med såvel mindre som større funktionsnedsættelser i hjernen, samt til alle med interesse for neuropædagoggik. 

WD.jpeg

Winnie Dunn - Ergoterapeut og Professor

"Lev Sanseligt" handler om vores individuelle måde at reagere på de sansninger, vi udsættes for i vores daglige liv. 

Bogens skemaer og cases kan bruges som en hjælp til at kortlægge både dine egne og familie, venners og kollegaers sansemønstre.

Bogen henvender sig til både faguddannede psykologer og terapeuter, men er skrevet lettilgængeligt. 

bottom of page