top of page

 Snoezelen4all 

Snoezelen4all-konceptet opstår under coronapandemien i 2020.

Som kommende Snoezel konsulenter ønsker vi på det tidspunkt at udbrede kendskabet til konceptet "Snoezelen", og til alle de fantastiske muligheder for øget velvære, der ligger i det. Kloden rundt påvirkes vi af den ukendte virus, og af alle de restriktioner og begrænsninger der følger med. 

Snoezel kan betragtes som "sansestimulering i kontrollerede omgivelser". Mennesket har 8 sanser, som det er helt fundamentalt vigtigt at få stimuleret regelmæssigt og i tilpas mængde. Sker det ikke, kan det have konsekvenser, lige fra difus utilpashed til alvorlig sygdom. Det at vi pludseligt skal leve anderledes end vi plejer gør, at vi udsættes for andre oplevelser end vi plejer, og stimuli ligger i det vi oplever - i det vi sanser. Bliver livet påvirket af at ens sociale liv hæmmes, eller stiger stressniveauet i takt med at alle i familien er hjemme hele dagen? Hvad end der sker, vil det opleves forskelligt fra person til person.

Med Snoezelen4all (Snoezelen for alle) kan der komme fokus på, at lige meget hvad der sker i ens liv, så kan der tages vare på den fysiske og mentale sundhed gennem sanserne. Det kan være en pandemi, som generelt øger bekymrings- og angstniveauet, eller det kan være andre globale udfordringer, eks. klimakrisen. På det personlige plan kan sygdom, arbejdsløshed, økonomiske problemer eller andre udfordringer gøre, at der bliver brug for at få opmærksomhed på sansestimulation, i forhold til at komme gennem en krisepræget periode i livet.

For at der kan være tale om at snoezle (læs evt. her), er det en god idé, at være bevidst om hvad det er, helt grundlæggende. 

At snoezle forudsætter at der sættes opmærksomhed, tid og rum af til det:

Hvilke sanser skal tilgodeses?

Giv din krop din fulde opmærksomhed. Er alt vel?

Hvad med humøret? Er du ked af det? Vred? Bekymret? Stresset? Er der tankemylder?

Har du svært ved at lægge mobilen fra dig og slukke for nyhederne? 

En god start er altid at få ro på kroppen.

Baby Sleeping

Tid

Beslut at der skal ske noget dejligt, og sæt tid af til det. Måske samme tidspunkt hver dag. 

Vaner tager lang tid at opbygge og næsten lige så lang tid at ændre. Men det "betaler sig". Tid er en af de mest kostbare ressourcer vi har i dag, og alle har egen indflydelse på, hvad døgnets timer skal bruges til. At tænke Snoezel ind i sin dag, kan give ekstra tid i den anden ende, da det nedsætter stressniveauet.

Et lavt stressniveau gør at der gives mulighed for at tænke mere klart og træffe bedre beslutninger. 

Fur Carpet

Rum

Miljøet spiller en vigtig rolle i Snoezel.

Omgivelserne skal indbyde til ro, eller målrettet aktivitet, uden udefrakommende forstyrrelser.

Det at skabe mulighed for at snoezle kan foregå mange steder fx med indretning i et hjørne af stuen, men stimulering af specifikke sanser kan blot kræve adgang til allerede eksisterende forhold som brusebadet, sengen eller krydderihylden i køkkenet. 

varm chokolade
Zoneterapi
Boy liggende i bløde kuber
krydderier på skeen
Familie tid
Mor og datter Hugging
Far og datter
Face Care
spabad
bottom of page