top of page

Sanseintegration

Børn i indendørs legeplads

Sanseintegration er din hjernes evne til at modtage og bearbejde de sanseindtryk der sendes fra dine forskellige sanser til din hjerne.

Formålet er at skabe mening til det du oplever, og gøre dig i stand til at rette fokus på det der er vigtigt, i den situation du er i. Eksempelvis at lytte til hvad læreren siger og ignorere trafikstøjen udenfor.

Der bliver hele tiden sendt informationer til din hjerne fra alle de sanser du har; det vil sige sansninger fra synssansen, berøringssansen, høresansen, smags- og lugtesansen, fra muskler og led og fra din ligevægtssans.

Sanseintegration handler om at samle alle sansernes forskellige indtryk til en helhed.

Sanseintegrationsprocessen starter allerede i fostertilværelsen og foregår hele livet igennem. Det er en ubevidst proces der foregår i hjernen og nervesystemet. Sanserne er centrale for, at du kan forstå dig selv og dine omgivelser.

Glade Børn
Meditation Group
Ældste kvinde og hendes vicevært
bottom of page