top of page

De 8 sanser 

Muskel- ledsansen

Den proprioceptive sans

Giver input om kroppens position og bevægelser i forhold til tyngdekraften.

Sansecellerne sidder i muskler, sener og led. 

Sansen stimuleres ved tryk og stræk, eks. ved aktivt at bruge kroppen, og ved passiv stimulation; tyngde (eks. tung dyne eller krammedyr) eller massage.

Denne sans skal stimuleres jævnligt og skal vægtes højst af alle sanser.

Ved manglende stimulering kan der opleves humørændringer, og der kan opstå følgevirkninger som aggression, angst, apati og hallucinationer

Følesansen

Den taktile sans

Ved den følelsesmæssige sansning diskrimineres der om det er tryk, smerte, kulde/varme og forskellige teksturer (fx blødt, spidst, kradsende etc).

Sansecellerne sidder i huden og i slimhinderne.

Sansen stimuleres ved almindelig behagelig berøring af huden, kys og kram, sex, spisning, bad - også solbadning, mm.

Ved manglende stimulering kan der opleves hudsult, hvilket kan påvirke humøret negativt, øge stressniveauet og give generel dårlig trivsel. 

Ligevægtssansen

Den vestibulære sans

Ligevægtssansen registrerer bevægelser af hovedet og kroppen, og tyngdekraftens påvirkning i forhold til at kunne holde balancen og muskelspændinger. 

Sanseorganerne er siddende i det indre øre. 

Sansen stimuleres aktivt ved bevægelse og passivt ved at se omgivelserne i bevægelse. 

Manglende stimulering gør det vanskeligt at holde eller genfinde balancen, kan nemt give køresyge, og kan give udfordringer i forhold til at begribe verden. 

Smagssansen

Den gustatoriske sans 

Registreres af receptorer på tungen, der kategoriserer i de 5 grundsmage. Yderligere bestemmelses af smagsvarianter assisteres af lugtesansen.

Sansen stimuleres ved at indtage mad med forskellig struktur, temperatur og smage. Smagsløgene registrerer fem forskellige smage: sur, sødt, salt, bitter og umami.

Manglende stimulation af smagssansen kan give nedsat livskvalitet. Sansen har betydning for appetit, humør, social tilknytning og fordøjelse. 

Lugtesansen

Den olfaktoriske sans 

Sansning og bearbejdning af duftmolekyler til determinering af fare eller mulig behovsopfyldelse. Lugte registreres umiddelbart via lugtekolben øverst i næsen.

Sansen er knyttet til følelser og minder og har stor betydning for oplevelsen af smag.

Lugtesansen kan bruges til at "vække"  sansesystemet; kraftige dufte som krydderier, kaffe, chili eller citrus, eller til at berolige; duften af rose, lavendel, vanilje, kakao etc.

Synssansen

Den visuelle sans

Øjet opfanger ved hjælp af specialiserede receptorer forskellige ydre synsindtryk.

Synssansen opfanger 80% af alle sanseindtryk og er den mest dominerende sans hos mennesket.

Sansecellerne ligger på øjets nethinde, og synet stimuleres af lys og farver.

Synssansen er vigtig i forbindelse med ligevægtssansen og samarbejder i øvrigt med alle de andre sanser. 

Læs om farvernes betydning neders på siden.

Den 8. sans

Den interoceptive sans  

Den 8. sans kaldes også den indre sans, og er kroppens registrering af de indre organers funktioner og påvirkning heraf.

Sansen registrerer fx hvis maven knurrer, blæren er fyldt, hjertet slår hurtigere, musklerne trækker sig sammen, eller man føler sig søvnig. 

Den 8. sans har også forbindelse til registrering af følelser og psykiske tilstande.

Ved lav interoceptiv opmærksomhed kan det være svært at registrere egen og andres følelsesmæssige tilstand og stressniveau i egen krop.

Den 8. sans kan der læses mere om i Kelly Mahlers bog "Interoception - The Eighth Sensory System".

Farvernes betydning

Klik på billederne. 

Læs evt. mere om sanserne i

"Sansestimulation for Voksne" af Birgitte Gammeltoft og

"Sanseintegration hos Børn" af Jean Ayres.

bottom of page